بهترین اس ام اس ها http://sms20.mihanblog.com 2018-05-19T08:47:19+01:00 text/html 2012-01-18T11:24:36+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس فلسفی و عرفانی http://sms20.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center; "><font color="#333333" size="4" face="Georgia"><font color="#333333" size="4" face="Georgia"><font color="#333333" size="4" face="Georgia"><font color="#333333" size="4" face="Georgia"><div align="center"><font size="3"><span style="font-size: small; "><span style="color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA"><img alt="" src="http://onlysms.persiangig.com/pic/Sms-Falsafi.jpg"></span></span></font></div></font></font></font></font></div><div style="text-align: left; "> <br></div> text/html 2011-07-07T10:08:22+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس عاشقانه 5 http://sms20.mihanblog.com/post/19 <div style="text-align: center; "><font color="#333333" size="4" face="Georgia"><font color="#333333" size="4" face="Georgia"><font color="#333333" size="4" face="Georgia"><font color="#333333" size="4" face="Georgia"><div align="center"><img src="http://onlysms.persiangig.com/pic/lovesms4.jpg"></div></font></font></font></font></div><div style="text-align: center; "> <br></div> text/html 2010-03-11T06:00:57+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس تبریک عید نوروز http://sms20.mihanblog.com/post/18 <DIV align=center>&gt;&lt;(((&gt;<BR>&gt;&lt;(((&gt;<BR>&gt;&lt;(((&gt;<BR>من اولین کسی بودم که برای تو ماهی عید فرستادم.<BR>سال نو مبارک</DIV> <DIV align=center><BR>====================<BR>ساقیا آمدن <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">عید</A> مبارک بادت<BR>وان مواعید که دادی مرواد از یادت<BR>سال نو و نوروز باستانی مبارک<BR>====================<BR><BR>سایه حق<BR>سلام عشق<BR>سعادت روح<BR>سلامت تن<BR>سرمستی بهار<BR>سکوت دعا<BR>سرور جاودانه<BR>این است هفت سین آریایی<BR>نوروز مبارک</DIV> <DIV align=center><BR>====================<BR><BR>یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد<BR>رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد<BR>تنها دل ساده ایست دارایی ما<BR>آن هم شب عید تقدیم تو باد</DIV> <DIV align=center><BR>====================<BR></DIV> <DIV align=center>مثل ماهی زنده<BR>مثل سبزه زیبا<BR>مثل سمنو شیرین<BR>مثل سنبل خوشبو<BR>مثل سیب خوش رنگ<BR>و مثل سکه با ارزش باشید<BR>سال <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank>نو </A>مبارک<BR></DIV> text/html 2009-10-14T11:28:59+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس عاشقانه 4 http://sms20.mihanblog.com/post/17 <DIV align=center><IMG src="http://onlysms.persiangig.com/pic/lovesms4.jpg"></DIV> text/html 2009-10-14T11:06:36+01:00 sms20.mihanblog.com ٥٤ سخن زیبا از بزرگان http://sms20.mihanblog.com/post/16 <DIV>1- آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود كه همه‌ی انسان‌ها برابرند (مارتین لوتر‌كینگ)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>2- بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی كنی (رودی)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>3- قطعاً خاك و كود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاك است و نه كود (پونگ)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>4- بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فكر او (همیلتون)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>5- عمر آنقدر <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank>كوتاه</A> است كه نمی‌ارزد آدم حقیر و كوچك بماند (دیزرائیلی)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>6- چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است (امرسون)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>7- به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر كوچك بستگی دارد (چاردینی)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>8- آنكه خود را به امور كوچك سرگرم می‌كند چه بسا كه توانای كاهای بزرگ را ندارد (لاروشفوكو)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>9- اگر طالب زندگی سالم و بالندگی ‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم (اسكات پك)<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>10- زندگی بسیار مسحور كننده است فقط باید با عینك مناسبی به آن نگریست (دوما)</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>برای دیدن بقیه به <FONT color=#ff0000>ادامه مطلب</FONT> بروید</DIV> text/html 2009-05-07T16:20:36+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس عاشقانه 3 http://sms20.mihanblog.com/post/14 <DIV align=center><IMG src="http://onlysms.persiangig.com/pic/lovesms4.jpg"></DIV> text/html 2009-01-13T10:39:37+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس های زیبا (جملات قصار) http://sms20.mihanblog.com/post/13 <DIV align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><IMG alt="" src="http://onlysms.persiangig.com/pic/Sms-Falsafi.jpg"></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3>معشوقی را که چشم انتخاب کند، چه بسا که محبوب دل نشود. اما آنرا که دل پسندد، بی گمان نور <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">چشم</A> خواهد شد.</FONT></DIV> <DIV align=center><FONT size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ffffff>اس ام اس عارفانه,اس ام اس جدید,اس ام اس با حال</FONT> </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT face=Georgia size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">______________________________________________</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3>ملاصدرا می گوید: خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود.</FONT></DIV> <DIV><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ffffff>اس ام اس عارفانه,اس ام اس جدید,اس ام اس با حال</FONT> </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV align=center><FONT size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">______________________________________________</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT face=Georgia size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"></SPAN></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ffffff>اس ام اس عارفانه,اس ام اس جدید,اس ام اس با حال</FONT> </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3>مارتین لوترکینگ گفته: اگر از یک فرد خواسته شود که خیابانها را جارو بزند، او باید این کار را همانند نقاشی میکل آنژ، <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">موسیقی</A> بتهوون، و به زیبایی شعر شکسپیر انجام دهد. او باید خیابان را آنچنان خوب جارو بزند که همه بگویند اینجا یک رفتگر بزرگ زندگی می کند که کارش را خوب انجام می دهد.</FONT></DIV> <DIV><FONT size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ffffff>اس ام اس عارفانه,اس ام اس جدید,اس ام اس با حال</FONT> </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV align=center><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">______________________________________________</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><FONT size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ffffff>اس ام اس عارفانه,اس ام اس جدید,اس ام اس با حال</FONT> </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3>هیچگاه کسی را مسخره نکنید، شاید قهرمان دنیای خویش باشد.</FONT></DIV> <DIV><FONT size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ffffff>اس ام اس عارفانه,اس ام اس جدید,اس ام اس با حال</FONT> </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV align=center><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">______________________________________________</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><FONT size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ffffff>اس ام اس عارفانه,اس ام اس جدید,اس ام اس با حال</FONT> </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3>چاله ی شکست پر است از انسان های تندرو.</FONT></DIV> <DIV><FONT size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#ffffff>اس ام اس عارفانه,اس ام اس جدید,اس ام اس با حال</FONT> </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT face=Georgia size=3><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman">بقیه در ادامه مطلب</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></DIV> text/html 2008-12-26T16:50:40+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس عاشقانه 2 http://sms20.mihanblog.com/post/9 <DIV align=center><IMG src="http://onlysms.persiangig.com/pic/lovesms4.jpg"></DIV> text/html 2008-12-26T16:48:35+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس عاشقانه 1 http://sms20.mihanblog.com/post/8 <DIV align=center><IMG src="http://onlysms.persiangig.com/pic/lovesms4.jpg"></DIV> text/html 2008-11-21T08:03:38+01:00 sms20.mihanblog.com جوک سری 2 http://sms20.mihanblog.com/post/6 <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>3&nbsp;تا پیرزن تصمیم می گیرن شوهر کنن. یه </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=""><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>آگهی</FONT></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> می دن تو روزنامه:</FONT></DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4><BR>با یکی ازدواج کن... 2 تا جایزه بگیر!</FONT></DIV> <DIV><FONT face=Georgia color=#ffffff size=4>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> <HR> </DIV></FONT> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>دانشمندان كشف كردند كسانی كه هنگام ری...دن فكر می كنند، </FONT></DIV> <DIV><FONT face=Georgia color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>موقع فكر كردن هم می ری...<BR></DIV></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> <DIV> <HR> </DIV> <DIV><FONT color=#ffffff>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></DIV></FONT> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>به حیف نون میگن با ماتیز جمله بساز میگه: ماتیز یور نیم؟ (انگلیسی)</FONT></DIV> <DIV><FONT face=Georgia color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> <HR> </DIV></FONT> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>به حیف نون میگن اگه حالت تهوع بهت دست بده چیکارمی کنی؟</FONT></DIV> <DIV><FONT face=Georgia color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>&nbsp;میگه خوب من </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=""><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>باهاش</FONT></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> دست نمی دم.</FONT></DIV> <DIV><FONT face=Georgia color=#ffffff size=4>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> <HR> </DIV></FONT> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>از حیف نون می پرسن شیری یا روباه؟ می گه مگه خر چشه؟</FONT></DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> <HR> </DIV> <DIV><FONT color=#ffffff>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT><BR></DIV></FONT> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>یه روز یه مرد از حال میره از پذیرای میاد بیرون</FONT></DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> <HR> </DIV> <DIV></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>حیف نون گاوداری داشته، مامور بهداشت میاد میگه به گاوات غذا چی میدی؟ </FONT></DIV> <DIV><FONT face=Georgia color=#330099 size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=""><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=""><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>حیف نون</FONT></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> </FONT></A></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4>میگه آت و آشغال! یارو کلی جریمش می کنه.</FONT></DIV><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#330099 size=4> <DIV><BR>سال بعد میاد میگه چی میدی به گاوات؟</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>حیف نون میگه جوجه کباب، چلوکباب، پیتزا! یارو دوباره کلی جریمش می کنه.</DIV> <DIV><BR>سال بعد بازم میاد میگه چی میدی به گاوات؟</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;این دفعه حیف نون میگه والا اول صبح نفری هزار تومن بهشون میدم</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;برن هر چی دوست دارن بگیرن بخورن!</DIV> <DIV><FONT color=#ffffff>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></FONT></DIV> <DIV><FONT face=Georgia color=#330099 size=4>بقیه در ادامه مطلب</FONT></DIV> <DIV><FONT face=Georgia color=#ffffff size=4>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></DIV> text/html 2008-11-17T15:42:27+01:00 sms20.mihanblog.com آف ها و اس ام اس های جالب http://sms20.mihanblog.com/post/5 همیشه غمگین ترین لحظات را كسانی برای ما وجود می اورند كه شاد ترین لحظات را با انان سپری كردیم مانند شقایق زندگی كن ولی زیبا مانند پرستو پرواز كن ولی هدفمند مانند <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">پروانه</A> بمیر ولی عاشق دفتری كه بسته شد بازش نكنید دلی كه شكسته شد نازش نكنید یاران شما را به خدا به عشق بی وفایی نكنید با اینكه وفا كنید تا اخر عمر با این كه از اول اشنایی نكنید <BR>________________________________________<BR>&nbsp;عشق یعنی چشماتو ببندی بری تو <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">رویایی</A> که دیگه دوست نداشته باشی بازشون کنی <BR>________________________________________<BR>&nbsp;سرنوشت، ننوشت ... گر نوشت، بد نوشت ..... اما باور کن : سرنوشت را نمیتوان از سر نوشت ...از مخزنه کبیر <BR>________________________________________<BR>&nbsp;دل می گیرد و میمیرد و هیچ کس سراغی ز آن نمی گیرد. ادعای خدا پرستیمان دنیا را سیاه کرده ولی یاد نداریم چرا خلق شدیم. غرورمان را بیش از ایمان باور داریم. حتی بیش از عشق <BR>________________________________________<BR>&nbsp;برای خوشبخت بودن، فرش قرمز لازم نیست. دفتری پر ز ورق، نمره بیست، یا <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">اسكناس</A> های دویست، لازم نیست. لباسی پر ز طلا، لازم نیست. به خدا، لازم نیست! نیازی به فریاد حوادث نیست. موسیقی باران، برای دلخوشی كافیست. سلامی به پدر، نگاهی به خواهر كافیست. <BR>یرای خوشبخت بودن، آغوش گرم یك مادر كافیست. سواری روی موج خیال، نشستن كنار یادگاریها، رفتن میان خاطره ها كافیست. برای خوشبخت بودن، یك احساس كوچك خوشبختی كافیست <BR>________________________________________<BR>&nbsp;گوش بده ببین چی میگم . اگه یکی بهت پی ام داد گفت من <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">حسن</A> هستم و سراغ منو از تو گرفت بگو نمی شناسمش. این یارو شماعی زاده فکر می کنه گیتارش دست منه <BR>________________________________________<BR>هرکاری که با خشم شروع شود، با شرم به پایان می رسد. text/html 2008-11-17T15:36:23+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس های مخصوص نیمه شب http://sms20.mihanblog.com/post/4 می خواستم یه چیز مهم رو بگم <BR>پاهات از زیر لحاف اومده بیرون . یه وقت <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">سرما</A> نخوری<BR>-------------------------<BR>ببخش که این موقع شب مزاحمت میشم ,ولی یه سوال توی ذهنم بود که می خواستم ازت بپرسم : میدونی ایران وقتی نفتشو می فروشه , <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">بشکه</A> هاشو هم پس میگیره یا نه؟!!!!!!!!!<BR>----------------------------<BR>ببخشید که مزاحمت شدم میخواستم بگم شبا که ما میخوابیم آقا پلیسه بیداره <BR>------------------------------<BR>قوز بند و كتف بند پاك سمن بخرید و ببینید چه خوبه شما را به ادامه <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">خوابی</A> كه در خوا میدید دعوت میكند<BR>----------------------------<BR>سلام .این اس ام اس فقط جهت بیدار کردن شما از خواب میباشد! <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">لطفا</A> پس از خواندن آن لبخند زده و سعی کنید دوباره بخوابید! <BR>--------------------------<BR>سلام..میخواستم بدونم خوابیدی یا نه..اگه نخوابیدی برو <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">بخواب</A> دیر وقته text/html 2008-11-17T06:40:06+01:00 sms20.mihanblog.com جك جك جك http://sms20.mihanblog.com/post/3 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000>غضنفر&nbsp;ماشینش تو برف گیر میکنه <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">زنجیر</A> نداشته ،&nbsp; سینه میزنه</FONT> <IMG src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> </SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ffffff>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></SPAN> <HR> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> <P></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">یه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">دفعه یه آبادانیه تو بیابون گم میشه ، و داشته از تشنگی میمرده .... خلاصه هی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">میگفته آب آب آآآآآ آب .... یه دفعه میرسه به یه چشمه دستاشو میزنه تو آب میکشه به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">موهاش میگه آخیــــــــــش ، وُلک&nbsp; راحت شدم تیپ موهام خراب شده بود&nbsp; داشتم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">میمردما <IMG src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"> </SPAN> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: navy; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ffffff>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></SPAN> <HR> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN> <P></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">یه بچه ایی تازه بدنیا اومده بوده ، شیر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">مامانشو نمی خورده ، هر زن دیگه ای هم آوردن ، فایده نداشته بچه شیر اونا رو هم نمی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">خورده تا اینکه یه <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">زن</A> سیاه میارن بچه شیرشو میخوره بابائه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">می گه : آهان ، پدر سوخته ، تو شیرکاکائو می خواستی ما نمی دونستیم <IMG src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"> </SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ffffff>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></SPAN> <HR> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> <P></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">غضنفر&nbsp;میره رستوران، گارسون میخواد بزارتش سر كار میگه: <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">غذای</A> امروز «كوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با «لیمو» است!&nbsp;غضنفر میگه : «كوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با چی؟ <IMG src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"> </SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ffffff>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></SPAN> <HR> <o:p></o:p></SPAN> <P></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: olive; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">به&nbsp;غضنفر میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه! <IMG src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"> </SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: olive; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: olive; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ffffff size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ffffff>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN> <HR> <o:p></o:p></SPAN> <P></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">غضنفر&nbsp;میره تو صف نونوایی، <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">شاطر</A> نونوائی میگه: نون تا اینجا بیشتر نمی‌رسه، بقیه برن.&nbsp;غضنفر میگه: ببخشید اگه میشه جمع‌تر وایسین نون به ما هم برسه <IMG src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"> </SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ffffff>اس ام اس خنده دار, پیامک خنده دار</FONT></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: purple; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>بقیه در ادامه مطلب</FONT></P></SPAN> text/html 2008-10-16T11:10:35+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس 2 http://sms20.mihanblog.com/post/2 <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>میدونی فرق دیازپام با چشات چیه اینکه دیازپام آرومم میکنه اما چشات داغونم میکنه</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دوصت دارم با ص صابونی تا همه تو کفش بمونن </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اگه دیدی یه سوسک پشت و رو افتاده و داره دستو پا می زنه فکر نکن که زدنش............. داره به قیافه ی تو می خنده </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>بچه: بابا من کی آونقدر بزرگ میشم که هر کاری دلم خواست بکنم؟ بابا: پسرم، تا حالا کسی اینقدر بزرگ نشده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;تو این دنیا هر کسی یه نیمه گمشده داره که فقط لایق همونه پس سعی نکن در ساختن پازل زندگیت تقلب کنی </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اگه دیدی بغض کردی ولی دلیل گریه کردن پیدا نمی کنی.. اگه دنبال جایی می گشتی که داد بزنی بدون دل خدا برات تنگ شده می خواد صداش کنی........</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>تو چرا روز به روز چاق تر میشی؟… میدونی از کجا فهمیدم؟ آخه هر روز جای بی شتری توی قلبم باز میکنی</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دیروز در دادگاه دلم، مغز من قاضی بود، متهم قلبم بود، جرم من عشقم بود، عشق من یادتو بود، (آیا)حق من اعدام بود؟؟؟ </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>بی وفایی کن وفایت می کنند&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با وفا باشی جفایت می کنند </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>مهربانی گرچه آیینی خوش است&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>مهربان باشی رهایت می کنند</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>قطعه‌ای از شاهکار ادبی یک ترک : شب بود و خورشید به روشنی می‌درخشید، پیرمردی جوان، یکه و تنها با خانواده‌اش در سکوت گوش‌خراش خیابان قدم‌زنان ایستاده بود</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <DIV align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>از همه اندوهگین تر کسی است که از همه بیشتر می خندد ( &nbsp;پل سارتر )</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند. ( وین دایر )</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام. ( ناپلئون )</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>هرگز زمانت را با کسی که آماده نیست زمانش را با تو بگذراند، نگذران. ( مارکز )</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مانند&nbsp;من رفتار کن.&nbsp;( کانت )</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>خوشبختی شکاف این بدبختی است تا بدبختی دیگر ( چارلی چاپلین‌ )</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <DIV align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;اگه قرار باشه بین موندن در کنار تو و رفتن به بهشت یکی رو انتخاب کنم تو رو انتخاب میکنم چون بی تو بهشت برین زندان من است </FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;چقدر دوست داشتم یک نفر از من می پرسید چرا نگاه هایت انقدر غمگین است ؟ چرا لبخندهایت انقدر بی رنگ است ؟ اما افسوس ... هیچ کس نبود همیشه من بودم و من و تنهایی پر از خاطره . اری با تو هستم .. با تویی که از کنارم گذشتی... و حتی یک بار هم نپرسیدی چرا چشم هایت همیشه بارانی است!!!؟؟؟ </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <DIV align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>جواب سلام را با علیک بده جواب تشکر را با تواضع جواب کینه را با گذشت جواب بی مهری را با محبت جواب ترس را با جرأت جواب دروغ را با راستی جواب دشمنی را با دوستی جواب زشتی را به زیبایی جواب توهم را به روشنی جواب خشم را با صبوری جواب سرد را به گرمی جواب نامردی را با مردانگی جواب همدلی را با رازداری </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <DIV align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>بچه پولداره شب ماشین بابا رو ور میداره بدون گواهینامه میزنه بیرون. تو راه یه افسر ترک جلوش رو میگیره، میگه: کارت ماشین، گواهینامه. پسره میترسه، ور میداره یه ۵هزاری میذاره کف دست یارو. ترکه تو تاریکی نگاه میکنه به هزاری، یه دفعه زرد میکنه، خبردار وامیسه، میگه: ببخشید آقای خمینی، تو تاریکی نشناختمتون</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <DIV align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نازم ! جیگرم ! عسلم ! شیرینم ! خوشگلم ! با نمکم ! تازه با حال هم هستم</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دنیا این جوریه دیگه اگه گریه کنی میگن کم آوردی ، اگه بخندی میگن دیوونست ، اگه دل ببندی تنهات میزارن ، اگه عاشق بشی دلتو میشکنن ، با این حال باید لحظه ای را گریست ، دمی را خندید ، ساعتی را دل بست و عمری عاشقانه زیست </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Arial (Arabic)"><FONT face="Arial (Arabic)"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>این است زندگی میزی برای کار؟ کاری برای تخت؟ خوابی برای جان؟ جانی برای مرگ؟ مرگی برای یاد؟ یادی برای سنگ؟ این بود زندگی </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT face=Arial color=#ffffff size=3>اس ام اس عشقولانه ,اس ام اس خنده دار,اس ام اس آموزنده</FONT></STRONG></P> text/html 2008-10-16T10:43:14+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس http://sms20.mihanblog.com/post/1 <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>افغانیه میره خونیه زنه دزدی زنه میترسه میگه بیا این طلاها اینم پول افغانیه میگه خودتو به اون راه نزن نون خشکا کجان؟</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>اولین اس ام اس جهان در سال:01/01/0001 <BR>در ساعت: 00:00:01 ارسال شد:<BR>آدم: دوست دارم جیگر<BR>حوا : شما ...!؟</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>تنها چیزی که می تواند در اوج لذت از زندگی ، خواب را از چشمان آدمیان برباید فقط یک چیز است<BR>جیش !!! </FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>@@&nbsp;&nbsp; @@&nbsp; @@&nbsp;&nbsp; @@</FONT></P> <P align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>@@&nbsp; @@&nbsp; @@&nbsp;&nbsp; @@</FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>@@&nbsp; @@&nbsp; @@&nbsp; @@</FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>نترس ! اینا چون خوشگلی مثل تو ندیدن این طوری نگات می کنن !</FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>برو بشین رو پشت بوم</FONT></SPAN></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>روتو بکن به آسمون</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>در جهت وزش باد</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>یه بوس فرستادم برات</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>عزیزتر&nbsp;از آنی که بگویم دوستت دارم ، محبوب تر از آنی که بگویم می خواهمت ، نمی گویم مال من باش ، فقط گاهی به یادم باش !</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>بیست و یکی دوستت دارم ! بیست تا واسه بیست بودنت ، یکی واسه تک بودنت !</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>آخونده بالا منبر داد می زده : زمونه خراب شده ، مانتو ها کوتاه ، کمرش تنگ ، سینه ها معلوم ، با-سن چسبون ! یکی داد میزنه : حاجی اومدی اشکمونو در بیاری یا آبمونو !</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>ترکه خیاطی داشته یه مشتری ِ زن میاد میگه : آقا من یه لباس می خوام وقتی خم میشم از جلو سینه ام معلوم باشه از عقب شور-تم . ترکه میگه : خانم ما معمولی می دوزیم خودت هر جا رفتی بگو من جن-ده-ام !!!</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>از شرکت فرش مزاحمتون می شم . اجازه هست دلمو فرش زیر پاتون کنم تا هیچ جا جز دل من پا نزارید ؟</FONT></P> <P align=right><FONT color=#000000><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4></FONT></FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>&nbsp;&nbsp; \/\/<BR>(='o'=)<BR>&nbsp;(")(")</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>من پیشی ملوسم ، اومدم تو رو ببوسم .</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>نون و پنیر و چایی ، قصه ی آشنایی ، الهی یاد نگیری هرگز تو بی وفایی ، روی گلهای نرگس با یه مداد قرمز ، هزار دفعه نوشتم : زندگی بی تو هرگز !</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>&nbsp;عاشقی را شرط اول ناله و فریاد نیست </FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست </FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>عاشقی مقدور هر عیاش نیست</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>غم کشیدن صنعت نقاش نیست </FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>یک قطره اشک به خاطر تو ، توی دریا می ریزم و تا وقتی که پیداش کنی دوستت دارم .</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>سوزی که برف داره بارون نداره ، دردی که عاشق داره معشوق نداره ...</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>&nbsp;من به یادت حساب باز می کنم ، شکل ماهت را پس انداز می کنم .</FONT></P> <P align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=4>پروانه به دنبال شمع میگشت پرش سوخت ، من به دنبال تو گشتم جگرم سوخت !</FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=4>بقیه در ادامه مطلب</FONT></P> <P align=right>&nbsp;</P> text/html 2008-10-11T17:34:35+01:00 sms20.mihanblog.com تبـادل لـینـک http://sms20.mihanblog.com/post/15 <DIV align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>با تمامی &nbsp;وبلاگ ها و سایت ها&nbsp; تبادل لینک میشود .</FONT></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>برای&nbsp; تبادل &nbsp;لینک ابتدا &nbsp;لینک ما رو با نام&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#ff0000 size=5><STRONG><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=""><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#ff0000 size=5><STRONG>بهترین اس ام اس ها</STRONG></FONT></A></STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4><FONT color=#ffcc00><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT> <DIV align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;قرار دهید سپس به ما خبر دهید&nbsp;تا ما&nbsp;هم شما رو لینک کنیم .</FONT></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><IMG src="http://i44.tinypic.com/2q3xdzb.jpg"></DIV> <DIV align=center>&nbsp;&nbsp;</DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>لطف کنید اول ما رو لینک کنید بعد نظر بدید</FONT> </DIV></DIV> text/html 2008-01-06T18:05:03+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس کریسمس به صورت انگایسی و ترجمه فارسی http://sms20.mihanblog.com/post/11 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=3></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=3><IMG src="http://elham20.parsaspace.com/pic/Picture3.jpg"></FONT></P> <P><SPAN id=more-80><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=3></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><SPAN dir=ltr>I am dreaming of white Christmas</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA> , </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN dir=ltr>with every christmas card i write, May your days</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><SPAN dir=ltr>be merry and bright, and May all</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN dir=ltr>your christmases be white.Happy Christmas</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=3></FONT></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=FA><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">به یه کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشن. </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=""><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">کریسمس مبارک</FONT></A></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">______________________________________________</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><SPAN dir=ltr>if one night you wake up and a big</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN dir=ltr>fat male is trying to put you in a sack please don’t be afraid because i told</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN dir=ltr>santa all i want for christmas is you</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><SPAN lang=FA>اگه یه شب بیدار شدی و دیدی یه مرد چاق و گنده داره تورو&nbsp; توی کیسش میزاره لطفا نگران نشو. چون من به بابا نوئل گفتم تورو برای کریسمس میخوام!</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">______________________________________________</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG><SPAN dir=ltr>Lets welcome the year which is fresh</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN dir=ltr>and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN dir=ltr>year. Merry X-mas</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=3></FONT></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=FA><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=""><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">کریسمس مبارک</FONT></A></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=FA>بقیه در ادامه مطلب</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> text/html 2008-01-03T16:46:35+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس ویژه محرم http://sms20.mihanblog.com/post/10 <DIV align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small">قیامت بی حسین غوغا ندارد"<A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">شفاعت</A> بی حسین معنا ندارد"حسینی باش كه در محشر نگویند"چرا پرونده ات امضاء ندارد</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">---------------------</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">آبروی حسین به كهكشان می ارزد ، یك موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا كه حسین بیش از آن می ارزد</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">---------------------</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">ماه خون ماه اشك ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">تسلیت</A> عرض میكنم</SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small">---------------------</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"></DIV> <DIV align=center><BR></DIV></SPAN> <DIV align=center><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-SIZE: small">ای وجودت عشق را معنای حسین عالمی یك قطره تو دریا حسین فرا رسیدن ماه محرم را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت می گم<BR><BR>---------------------<BR><BR>پرسیدم:ازحلال ماه، چرا<A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">قامتت</A> خم است؟ آهی كشیدوگفت:كه ماه محرم است.گفتم: كه چیست محرم؟باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم است<BR><BR>---------------------<BR><BR>السلام علیكم یااباصالح المهدى (عج)السلام علیك یاامین الله فى ارض وحجته على عباده(یاصاحب الزمان آجرک الله)ماه محرم بر شما وعاشقان حسین تسلیت عرض مینمایم)<BR><BR>---------------------<BR><BR>اردوی محرم به دلم خیمه به پا كرد<BR>دل را حرم و بارگه خون خدا كرد<BR><BR>---------------------<BR><BR><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">محرم</A> آمد و ماه عزا شد<BR>مه جانبازی خون خدا شد<BR>جوانمردان عالم را بگویید<BR>دوباره شور عاشوار به پا شد<BR><BR>---------------------<BR><BR>حسین میا به کوفه ، کوفه وفا ندارد ...<BR><BR>---------------------<BR><BR>ای به دل بسته ، قدری آهسته<BR>کن مدارا با ، زینب خسته ...<BR>یا حسین مظلوم ...<BR><BR><FONT color=#000000>بقیه در ادامه مطلب</FONT></DIV></SPAN></SPAN> text/html 2007-12-21T06:25:13+01:00 sms20.mihanblog.com اس ام اس ویژه شب یلدا http://sms20.mihanblog.com/post/7 <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>چون تیر رها گشتـه ز چلّـه شده ایم!</FONT></SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <SCRIPT><!-- D(["mb","مهمان شمــا در شب چلّـه شده ایم!\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eاز برکت ایـن \u003ca href\u003d\"http://www.smslovely..ir/\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color:#a68fa7\"\u003eسفــره\u003c/span\u003e\u003c/a\u003e ی الــوان شما\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eتا خرخره خورده،چاق و چلّـه شده ایم!\u003c/span\u003e\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003e\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:left\" align\u003d\"right\"\u003e\u003cspan dir\u003d\"ltr\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eWe be just like a shaft that is shot from bowstring\u003c/span\u003e\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003e\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:left\" align\u003d\"right\"\u003e\u003cspan dir\u003d\"ltr\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eWe were your guess in Yalda night\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:left\" align\u003d\"right\"\u003e\u003cspan dir\u003d\"ltr\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eFrom bliss of your colorful tablecloth\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:left\" align\u003d\"right\"\u003e\u003cspan dir\u003d\"ltr\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eWe ate fully and be fubsy!\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan dir\u003d\"ltr\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003e \u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eمحفل آریائی تان طلائی . دلهایتان دریائی\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eشادیهایتان \u003ca href\u003d\"http://www.smslovely.ir/\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003e",1] ); //--></SCRIPT> <FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>مهمان شمــا در شب چلّـه شده ایم!</FONT></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> </FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>از برکت ایـن </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>سفــره</FONT></SPAN></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> ی الــوان شما</FONT></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> </FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=7><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>تا خرخره خورده،چاق و چلّـه شده ایم!</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right" align=left>- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - - </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=5><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>محفل آریائی تان طلائی . دلهایتان دریائی</FONT></SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>شادیهایتان </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=""><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>یلدائی</FONT></SPAN></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5> . پیشاپیش مبارک باد این شب اهورائی . . .</FONT></SPAN> </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right">- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - - </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>قیمت پماد سوختگی شب یلدا(چله)خیلی خیلی بالا میره..</FONT></SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>اگه نگرفتی زود تر بخرش شاید&nbsp;<A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target="">هندوانه ای</A></FONT></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;که گرفتی سفید در بیاد هااا</FONT></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> </FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>اون وقت لازمت میشه!!!</FONT></SPAN> </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right">- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - - </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=7><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تو خوبی!</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>تو بهترینی!</FONT></SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=5><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>تو تکی!</FONT></SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=5><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=5><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=5><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=5><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=5><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">.</FONT></SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>اینم از هندونه شب </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>یلدات</FONT></SPAN></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>. بذارشون تو یخچال خنک شه !</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>&nbsp;یلدا مبارک!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - - </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>بیا ای دل کمی وارونه گردیم ، برای هم بیا <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>دیوونه</FONT></SPAN></A></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> </FONT></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>گردیم ، شب یلدا شده نزدیک ای دوست ، برای هم بیا هندونه گردیم . شب یلدا مبارک</FONT></SPAN> </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - -</FONT></SPAN></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>تو میری و من فقط نگاهت می کنم ، </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>تعجب</FONT></SPAN></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> نکن که چرا گریه نمی کنم ، بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم ، اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست ، تا یلدایی دیگر انتظارت را خواهم کشید . . .</FONT> </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - -</FONT></SPAN></SPAN></P></SPAN> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>چند ساعت بیشتر به آخر پاییز </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>نمونده</FONT></SPAN></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>، جوجه هاتو شمردی!؟</FONT></SPAN> </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - -</FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>شادیتون 100 شب یلدا دلتون قد یه دریا توی این </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>شبای</FONT></SPAN></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> سرما یادتون همیشه با ما</FONT></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> </FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>یلدا مبارک . . .</FONT></SPAN> </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - -</FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>روی گل شما به سرخی انار ، شب شما به <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/post/7" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>شیرینی</FONT></SPAN></A></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> هندوانه ، خندتون مانند پسته و</FONT></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> </FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>عمرتون به بلندی یلدا . شب یلدا مبارک . . .</FONT></SPAN> </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - -</FONT></SPAN></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>کوتاه</FONT></SPAN></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت</FONT></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> </FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - -</FONT></SPAN></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=5>ما منتظر صبح شب یلداییم</FONT></SPAN> </FONT></FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>دستی به دعا تا </FONT><A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>فرج</FONT></SPAN></A><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> فرداییم . . .</FONT></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> </FONT></P></SPAN></SPAN> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>یلدایتان مبارک.</FONT></SPAN> </P> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>- - - - - - - - - - - - - - - - -&nbsp; - - - - - -&nbsp; - -&nbsp; - - - - - - - - - - - - - - - - -</FONT></SPAN></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>من دارم جمعه می رم، فکر نکنم دیگه <A title="" href="http://sms20.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #a68fa7"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>همدیگر</FONT></SPAN></A></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> رو ببینیم... منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش...</FONT></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4> </FONT> <P dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: right"> <SCRIPT><!-- D(["mb","\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eاز طرف پاییز - یلدا مبارک\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:left\" align\u003d\"right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003e \u003c/span\u003e\u003cspan dir\u003d\"ltr\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eI will leave on Friday, I don’t think we will meet again, don\u0026#39;t forget me, forgive me for all my faults…\u003c/span\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003e\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:left\" align\u003d\"right\"\u003e\u003cspan dir\u003d\"ltr\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eSignature: \u0026quot;autumn\u0026quot;\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eآماده باش\u003c/span\u003e\u003cspan dir\u003d\"ltr\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003e\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan dir\u003d\"rtl\"\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003e\u003cspan dir\u003d\"rtl\"\u003e\u003c/span\u003e.\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003e.\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eفردا روز بزرگیه روزی که \u003ca href\u003d\"http://www.smslovely.ir/\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color:#a68fa7\"\u003eمنتظرش\u003c/span\u003e\u003c/a\u003e بودی\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eچشم همه به تو\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:right\"\u003e\u003cspan lang\u003d\"AR-SA\" style\u003d\"font-size:9pt;font-family:Tahoma\"\u003eخیلی روت حساب کردم فردا شمرده میشی\u003c/span\u003e\n\u003cp dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"margin:7.5pt 0cm 0pt;direction:rtl;line-height:18pt;text-align:left\" align\u003d\"right\"\u003e",1] ); //--></SCRIPT> <SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>از طرف پاییز - یلدا مبارک</FONT></SPAN> </P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>